Έναρξη 1ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Map Competition «Προσφυγικά Μονοπάτια»

Share This Post

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή και μετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Spotin (Spotlight on Innovation) (https://spotin.org/) διοργανώνει τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Προσφυγικά Μονοπάτια – Χαρτογραφώντας τις ιστορίες των προσφύγων 100 χρόνια μετά το 1922».

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η καταγραφή των προσωπικών διηγήσεων των προσφύγων και η αποτύπωση της διαδρομής τους με τη βοήθεια ψηφιακών χαρτών. 

Οι μαθητές, με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών, καλούνται να αναζητήσουν στο διαδίκτυο ή στο οικογενειακό και ευρύτερο περιβάλλον τους αρχειακό υλικό, ιστορίες και προσωπικές μαρτυρίες των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής και εν συνεχεία να αποτυπώσουν – με τη χρήση ειδικού λογισμικού – σε ηλεκτρονικούς χάρτες τη διαδρομή και τους σταθμούς της εκάστοτε διήγησης, συνθέτοντας έτσι το χρονικό της πορείας των εκπατρισμένων στο ψηφιακό περιβάλλον.

O Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της ΣΤ’ τάξης Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας και των Ελληνικών Σχολείων του εξωτερικού.

Τα τεχνολογικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται δωρεάν στα σχολεία, ενώ καθόλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού θα γίνεται εκπαίδευση και υποστήριξη εκπαιδευτικών και μαθητών από την Spotin.

Ένα δημιουργικό ταξίδι ιστορίας, γεωγραφίας, τεχνολογίας και ανακαλυπτικής μάθησης είναι έτοιμο να ξεκινήσει!

Δηλώσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα https://mapcompetition.gr/.

More To Explore

Αποτελέσματα 2ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Map Competition “Χαρτογραφώντας την προσβασιμότητα”

H Spotin (Spotlight on Innovation) ΑΜΚΕ ανακοινώνει τα αποτελέσματα του 2ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Map Competition «Χαρτογραφώντας την προσβασιμότητα. Μπορεί ο συμμαθητής μου με αμαξίδιο

Read More »