Ποιοι είμαστε Αποστολή

Σχετικά με εμάς

Η Spotin είναι μια Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που λειτουργεί ως κόμβος για την εκπαιδευτική καινοτομία, επιχειρώντας να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που μαθαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο που μας περιβάλλει.

Ως πρωτοπόροι στην προώθηση των γεωτεχνολογιών, των ψηφιακών χαρτών και των γεω-αφηγήσεων στη σχολική κοινότητα, διοργανώνουμε τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Map Competition.

Yλοποιούμε διαθεματικές εκπαιδευτικές δράσεις που καλλιεργούν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και συνδυάζουν την τεχνολογία με τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης. Εκπαιδεύουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων στην πρακτική χρήση γεωτεχνολογιών και δημιουργούμε εκπαιδευτικό υλικό που είναι ανοικτά διαθέσιμο σε όλους.

Παράλληλα, αναλαμβάνουμε έργα ανάπτυξης γεω-εφαρμογών σε συνεργασία με φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμμετέχοντας σε έργα που αναδεικνύουν και προωθούν τη χρήση της γεωχωρικής πληροφορίας.  

Όλες μας οι δράσεις έχουν κοινωνικό προσανατολισμό. Εμπλέκουμε τις τοπικές κοινωνίες και συνεργαζόμενους φορείς, ώστε να χτίσουμε μαζί μία μεγάλη κοινότητα νέας γενιάς ενεργών πολιτών, που είναι ψηφιακά εκπαιδευμένοι και κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι.

Εκπαίδευση, τεχνολογία και κοινωνική ευαισθητοποίηση συνθέτουν ένα μοναδικό σύνολο δράσεων που αλλάζουν την μαθησιακή μας εμπειρία!

Το Όραμα και η Αποστολή μας

Βλέπουμε έναν κόσμο όπου η εκπαίδευση δεν περιορίζεται σε μια αίθουσα διδασκαλίας, αλλά γίνεται ένα συναρπαστικό ταξίδι μάθησης και εξερεύνησης. Θέλουμε να εμπνεύσουμε τα σχολεία και όλη την κοινωνία να ανακαλύψουν τη χωρική διάσταση της γνώσης με τη βοήθεια των γεωτεχνολογιών και των ψηφιακών χαρτών, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο που μας περιβάλλει. Θέλουμε να διαμορφώσουμε μαζί έναν κόσμο που μαθαίνει πιο χωρικά, πιο σύγχρονα και πιο δημιουργικά.

Αποστολή μας είναι να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο που μαθαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας μέσω καινοτόμων μαθησιακών εμπειριών. Προωθούμε τη χρήση των γεωτεχνολογιών, των ψηφιακών χαρτών και των γεω-αφηγήσεων,  υλοποιώντας δράσεις που αναπτύσσουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και συνδυάζουν την τεχνολογία με τη διαθεματικότητα και τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης. Διαμορφώνουμε μια νέα γενιά ενεργών πολιτών που είναι ψηφιακά καταρτισμένοι και πιο κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι.

Οι Αξίες μας

Καινοτομία

Δημιουργικότητα

Ομαδικότητα

Συνέπεια

Αποτελεσματικότητα

Αξιοπιστία

Τομείς Δράσης

Περιβάλλον

Συμμετοχή σε έργα που αυξάνουν την περιβαλλοντική συνείδηση και την καλλιέργεια πράσινων δεξιοτήτων

Εκπαίδευση STE(A)M

Ανακαλυπτική μάθηση, προώθηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STE(Α)M

Επιστήμη και Τεχνολογία

Τεχνολογικός εγγραμματισμός, πειραματισμός και εκπαίδευση σε θέματα επιστήμης, συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και συναφείς φορείς

Πολιτισμός

Αξιοποίηση γεωτεχνολογιών για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

Κοινωνία

Κοινωνική καινοτομία, ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση τοπικών κοινοτήτων, δράσεις με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο

Αθλητισμός

Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων ιδεών για δραστηριότητες που σχετίζονται με τον αθλητισμό