Ποιοι είμαστε Αποστολή

Ποιοι είμαστε

Η Spotlight on Innovation (Spotin) είναι μια Aστική Μη Kερδοσκοπική Eταιρεία που λειτουργεί ως κόμβος για την προώθηση της καινοτομίας σε διάφορους τομείς δράσης προς όφελος της κοινωνίας. Δίνουμε έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στη σύνθεση και οπτικοποίηση της πληροφορίας μέσω γεωχωρικών εφαρμογών και στη γεωχωρική αφήγηση.

Καλούμε όλη την κοινωνία (σχολεία, τοπικές κοινωνίες, δήμους, πανεπιστήμια, φορείς, ειδικούς από διαφορετικές επιστημονικά πεδία) να μας γνωρίσουν, να μάθουν και να πειραματιστούν μαζί μας μέσω μιας δημιουργικής, ανακαλυπτικής και συμμετοχικής διαδρομής, δημιουργώντας έτσι όλοι μαζί μια κοινή κοινότητα μάθησης.

Στηρίζουμε και αναπτύσσουμε καινοτόμες, διαθεματικές μαθησιακές δραστηριότητες και λύσεις, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων, καλών πρακτικών και εμπειριών, διευρύνοντας τους γνωσιακούς μας ορίζοντες.

Η Spotin είμαστε εμείς. Άνθρωποι που θέλουν να συναντηθούν, να εμπλακούν, να συνεργαστούν. Μαζί συν-δημιουργούμε και φέρνουμε αποτελέσματα. Μικρές καινοτομίες από την κοινωνία για την κοινωνία.

Η Αποστολή μας

Να εμπνέουμε την αλλαγή, συνδέοντας ανθρώπους διαφορετικών ειδικοτήτων σε κοινές, συμμετοχικές, δημιουργικές και καινοτόμες δράσεις που έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Τομείς Δράσης

Περιβάλλον

Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη πράσινων πρωτοβουλιών και δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης στα σχολεία και την κοινωνία

Συμμετέχουμε σε περιβαλλοντικά έργα που προωθούν την ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων

Επενδύουμε σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες

Συμβάλλουμε σε καμπάνιες ευαισθητοποίησης σχετικά με το πώς οι νέες γενιές μπορούν να προστατεύσουν το φυσικό μας περιβάλλον, κάνοντας αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων και μειώνοντας το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα

Εκπαίδευση STE(A)M

Υποστηρίζουμε τη διδασκαλία STE(Α)M σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και προωθούμε εκπαιδευτικές δραστηριότητες STE(Α)M

Ενθαρρύνουμε την υλοποίηση δραστηριοτήτων που βασίζονται σε έργα (ομαδική εργασία, επίλυση προβλημάτων, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, βιωματική μάθηση, μηχανική, εκπαιδευτική ρομποτική κλπ.)

Εργαζόμαστε στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός μαθησιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, βασισμένου στην ανακαλυπτική μάθηση, στο οποίο όλοι οι μαθητές θα είναι σε θέση να συμμετέχουν, να πειραματιστούν και να συμβάλλουν

Συνδράμουμε στην ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού, όπου απαιτείται

Επιστήμη & Τεχνολογία

Υποστηρίζουμε πολιτικές και δράσεις τεχνολογικο-επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας, μέσω της συνεργασίας μας με ερευνητικά ιδρύματα και συναφείς φορείς

Κάνουμε την επιστήμη πιο κατανοητή και προσιτή σε όλους, επιτρέποντας μια βαθύτερη συμμετοχή της κοινωνίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας

Συμμετέχουμε σε δράσεις που ενισχύουν την απόκτηση επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων

Δημιουργούμε μια μεγάλη μαθησιακή κοινότητα ανθρώπων που είναι πρόθυμοι να  πειραματιστούν, να εξελίξουν τις γνώσεις τους, να ανακαλύψουν νέα πράγματα και να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα

Πολιτισμός

Συμμετέχουμε σε καινοτόμες δράσεις που σχετίζονται με τη διατήρηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

Προωθούμε τους τρόπους αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών προς όφελος του πολιτισμού, κάνοντας πιο ορατό τον ρόλο του πολιτισμού και την πρόσβαση της κοινωνίας σε αυτόν

Υποστηρίζουμε νέες προσεγγίσεις στον πολιτιστικό τουρισμό

Επικοινωνούμε με πολιτιστικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιουργώντας έτσι ένα δίκτυο ανθρώπων/ φορέων που αγαπούν τον πολιτισμό και ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

Κοινωνία

Χτίζουμε ένα δίκτυο κοινωνικής καινοτομίας που ενθαρρύνει την ανταλλαγή εμπειριών, βέλτιστων πρακτικών, νέων ιδεών

Αναπτύσσουμε κατάλληλες λύσεις με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο

Αναδεικνύουμε σημεία κοινωνικής καινοτομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Συμβάλλουμε σε δράσεις διάδοσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την αξία και τα οφέλη της κοινωνικής καινοτομίας

Αθλητισμός

Ανακαλύπτουμε ευκαιρίες που σχετίζονται με αθλητικές δραστηριότητες και να συμμετάσχουμε σε σχετικά έργα

Διερευνούμε πιθανές συνέργειες μεταξύ αθλητικών ιδρυμάτων

Ενθαρρύνουμε νέες προσεγγίσεις στον αθλητικό τουρισμό, συνδυάζοντας τη σωματική δραστηριότητα με τη βιωματική μάθηση

Υποστηρίζουμε την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη διάδοση καινοτόμων ιδεών για δραστηριότητες που σχετίζονται με τον αθλητισμό