Τι κάνουμε

 • Διοργάνωση Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Map Competition
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και μαθητών Δημοτικών-Γυμνασίων-Λυκείων σε θέματα γεωτεχνολογιών, ψηφιακών χαρτών, γεω-αφηγήσεων
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού ανοικτής πρόσβασης
 • Διαθεματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες
 • Ανακαλυπτική, βιωματική μάθηση
 • Δεξιότητες 21ου αιώνα
 • Εξειδίκευση στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), ψηφιακών χαρτών και γεω-αφηγήσεων στη σχολική εκπαίδευση
 • Ανάπτυξη γεω-εφαρμογών 
 • Συνεργασίες με πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Σχεδιασμός, υποβολή και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Έργων που αξιοποιούν τη γεωχωρική πληροφορία και τους ψηφιακούς  χάρτες
 • Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών προς όφελος της κοινωνίας (κοινωνική καινοτομία)
 • Συνέργειες και δικτύωση με συναφείς φορείς και ειδικούς για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
 • Ενεργοποίηση και συμμετοχή τοπικών κοινοτήτων και συνεργαζόμενων φορέων
 • Διαμόρφωση νέας γενιάς ενεργών πολιτών

Η φιλοσοφία μας

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;

Διαθεματικότητα

Με βάση τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, οι δράσεις μας συνδυάζουν την τεχνολογία με τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία που ξεπερνά τα όρια της σχολικής αίθουσας και δημιουργεί σύνδεση με τον πραγματικό κόσμο.

Εξειδίκευση σε γεωτεχνολογίες

Εξειδικευόμαστε στην προώθηση των γεωτεχνολογιών, των ψηφιακών χαρτών και των γεω-αφηγήσεων.

Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Μαθητών

Παρέχουμε πρακτική εκπαίδευση εκπαιδευτικών και μαθητών από το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο.

Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού

Δημιουργούμε αναλυτικό εκπαιδευτικό υλικό, ανοικτά διαθέσιμο για όλους.

Δράσεις βασισμένες σε Έργο (Project-Based Learning)

Οι συμμετέχοντες ασχολούνται με πραγματικά έργα, αποκτώντας απτές εμπειρίες.

Ανακαλυπτική Μάθηση

Οι συμμετέχοντες εξερευνούν και πειραματίζονται. Γίνονται "αισθητήρες του περιβάλλοντος", συλλέγοντας οι ίδιοι δεδομένα στο πεδίο.

Συνέργειες

Συνεργαζόμαστε με εκπαιδευτικούς, μαθητές και τοπικές κοινότητες, αλλά και με ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, χτίζοντας από κοινού μια μεγάλη μαθησιακή κοινότητα.

Κοινωνική ευαισθητοποίηση

Οι δράσεις μας ενεργοποιούν τη σχολική κοινότητα και τις τοπικές κοινωνίες, με θετικό κοινωνικό πρόσημο.

Πώς λειτουργούμε

Θέλετε να συνεργαστούμε;