Έναρξη 2ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Map Competition «Χαρτογραφώντας την προσβασιμότητα»

Share This Post

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε σήμερα, 12.09.2022, την έναρξη του 2ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Map Competition (https://mapcompetition.gr) “Χαρτογραφώντας την προσβασιμότητα. Μπορεί ο συμμαθητής μου με αμαξίδιο να έρθει στο σχολείο;”, που διοργανώνεται από τη Spotin (Spotlight on Innovation) ΑΜΚΕ (https://spotin.org), μετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο διαθεματικός Διαγωνισμός στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και εξοικείωση των μαθητών σε θέματα προσβασιμότητας ατόμων με κινητική αναπηρία, μέσα από τη χαρτογραφική απεικόνιση του χώρου.
Οι μαθητές, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, καλούνται να περπατήσουν τη διαδρομή προς το σχολείο τους, να εντοπίσουν τα σημεία που είναι προσβάσιμα ή έχουν εμπόδια για άτομα που κινούνται με αμαξίδια και να καταγράψουν αυτά τα σημεία με τη βοήθεια ειδικής εφαρμογής χαρτογραφικής συλλογής δεδομένων για έξυπνες συσκευές (smartphones). Στη συνέχεια, θα αποτυπώσουν τα σημεία αυτά σε ψηφιακούς χάρτες και θα αναδείξουν με εποπτικό τρόπο τα ευρήματά τους, συνθέτοντας τα αποτελέσματα σε μία ιστορία υπό μορφή γεωχωρικής αφήγησης (geospatial storytelling).

Ο Διαγωνισμός αξιοποιεί τη δύναμη των νέων τεχνολογιών και ψηφιακών χαρτών, και, μέσα από μια διαδικασία διερευνητικής μάθησης, θα βοηθήσει τους μαθητές να ενδυναμώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, να ενισχύσουν την κριτική και χωρική τους σκέψη, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη δημιουργία μιας κουλτούρας συμπερίληψης και στην ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε θέματα προσβασιμότητας ατόμων με κινητική αναπηρία.

O Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς Ε’, ΣΤ’ τάξης Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας και των Ελληνικών Σχολείων του εξωτερικού.

Τα τεχνολογικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται δωρεάν στα σχολεία, ενώ καθόλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού θα γίνεται εκπαίδευση και υποστήριξη εκπαιδευτικών και μαθητών από την Spotin.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://mapcompetition.gr/.

More To Explore

Αποτελέσματα 2ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Map Competition “Χαρτογραφώντας την προσβασιμότητα”

H Spotin (Spotlight on Innovation) ΑΜΚΕ ανακοινώνει τα αποτελέσματα του 2ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Map Competition «Χαρτογραφώντας την προσβασιμότητα. Μπορεί ο συμμαθητής μου με αμαξίδιο

Read More »